Gun Violence Essay Examples

My goal was to examine our community relationships to weapons, the lives they save, the lives they take and the lives they outline. Awareness and partnership is needed to construct a greater group. Self-interest has been constantly mentioned as one of the major elements that influence the attitude of people towards gun control. Many of […]

Gun Violence Essay Examples

My goal was to examine our community relationships to weapons, the lives they save, the lives they take and the lives they outline. Awareness and partnership is needed to construct a greater group. Self-interest has been constantly mentioned as one of the major elements that influence the attitude of people towards gun control. Many of […]

Gun Violence Essay Examples

My goal was to examine our community relationships to weapons, the lives they save, the lives they take and the lives they outline. Awareness and partnership is needed to construct a greater group. Self-interest has been constantly mentioned as one of the major elements that influence the attitude of people towards gun control. Many of […]

Gun Violence Essay Examples

My goal was to examine our community relationships to weapons, the lives they save, the lives they take and the lives they outline. Awareness and partnership is needed to construct a greater group. Self-interest has been constantly mentioned as one of the major elements that influence the attitude of people towards gun control. Many of […]

‎learn My Part On The App Store

He grew up in Wilkes-Barre, Pennsylvania, and roots for all Philadelphia sports teams. Abby B. Sandler, Ph.D. is the chief director of MyPART. She brings her experience in cancer policy and advocacy, and program oversight to the MyPART group. On common, around a third of automobile journeys within the European Union are less than […]

Azərbaycan Avtomobil Alıcılarının Seqmentləşdirilməsi Fonunda Klasterləmə və Profilləşdirmə Metodlarının Seçilməsi (Elmi Məqalə)

avtomobil -alicilari-seqmentlesmesi-marlab-elmi-meqale

Tədqiqatın əsas məqsədi avtomobil sənaye müəssisələri üçün davranış əsaslı seqmentləşdirmənin tətbiqi, klasterləmə metodlarının seçilməsi və seqment üzrə davranış profilləşdirməsinin həyata keçirilməsidir. Alıcı ehtiyaclarının, onların dəyər alqısının fərqliliyinə səbəb olan amillərdən biri də yaşadıqları və fəaliyyət göstərdikləri coğrafiyadır. Araşdırmamızda Azərbaycan avtomobil bazarının (alıcılarının) fayda əsaslı seqmentləşdirilməsi bizə yerli avtomobil bazarı üzrə hədəf bazarın seçilməsinə imkan yaradacaq. Hədəfləmə […]

İstehlakçıların Davranışlarının Proqnozlaşdırılması

istehlakci-marlab-bloq

Marketinqdə tez-tez rastlaşdığımız vacib məsələlərdən biri də istehlakçı davranışları, onların xüsusiliyi və gözlənilməzliyidir. İstehlakçı davranışlarının araşdırılmaması və ya yetərincə öyrənilməməsi fəaliyyətin təşkilində mütləq şəkildə qarşımıza problem olaraq çıxır. Əsas problemlərə misal olaraq istehlakçı davranışlarına adekvat olaraq marketinq xərclərinin düzgün bölüşdürülməməsi, distribyusiyanın və anbar planlamasının düzgün həyata keçirilməməsi, davranışlar ilə bağlı dəstəkverici və ya kontr addımların […]

Marketinqdə Qərarvermə. Media Plan Büdcəsinin Optimal Bölünməsi.

marketinqde-qerarverme-marlab-bloq

İnanıram ki, marketinq mütəxəssisləri tez-tez sahibkarın haqlı sualı ilə qarşılaşırlar – Hansı kommunikasiya kanalına nə qədər xərcləməliyəm ki, maksimum nəticə əldə edə bilim? Əksər hallarda mütəxəssislər kanalın reytinqini və ya digər xüsusiyyətlərini, göstəricilərini əsas gətirərək bölgünü maddələr üzrə müəyyən sadə məntiqlə paylaşdırırlar. Hər marketinq mütəxəssisi fərqli məntiq yanaşması tətbiq edərsə sahibkarın qərarsızlığına və haqlı olaraq marketinqə inamsızlığına […]

Seqmentasiyada Qərarqəbuletmə. Təsviri Statistik Metod Ward.D

seqmentasiya-ward.d-marlab-bloq

Seqmentasiya biznesə doğru müştəri auditoriyasını seçməyə, müştəri ehtiyaclarının nəbzini hiss etməyə və rəqabət qabiliyyətini əldə etdiyi müştəri məmnunluğu sayəsində yüksəltməyə imkan yaradır. Seqmentasiya olmadan geniş kütləyə təklif edilən məhsul öz alıcısını tapmaya və ya ona çatmaya bilər, təkrar alınmaya bilər ki, bu da biznesin dayanıqlı fəaliyyətinə xələl gətirir. Seqmentasiya müəssisəyə doğru hədəfə vurmaq üçün konsentrasiya […]

Marketinqin Yaşı Neçədir?

marketinq-nedir-marlab-bloq

Marketinq nədir, nə üçün lazımdır bu və ya digər suallarla inanıram ki artıq bir çoxları qarşılaşıb və hər kəs bunu özünəməxsus şəkildə cavablandıra bilir. Bu səbəbdən mən bu məqaləmdə Marketinqin mahiyətinə varmayaraq onun elm kimi ərsəyə gəlməsini araşdırmağa çalışacam. Nəhəng elm ağacında öz rəngarəngliyi ilə mühüm yer tutan Marketinq məfhumu indi hər kəsin həyatına bu […]