DATA Əsaslı Marketinq Təlimi

  • Home
  • DATA Əsaslı Marketinq Təlimi

Təlimin formatı

İştirakçı
10

nəfər

Toplam təlim
32

saat

Həftədə
2

təlim olmaqla

Təlimin qiyməti
400

azn (aylıq)

Təlimçiləriniz

Əli Bədəlov

Əli Bədəlov

Marketinq üzrə Təlimçiniz Ətraflı
Kənan Qarayev

Kənan Qarayev

Data və Biznes Statistikası üzrə Təlimçiniz Ətraflı

Təlimin mövzuları

1. DATA-ya giriş

 
DATA və onun atributları
DATA növləri
DATA emalı anlayışı
DATA bazanın formalaşması

 

2. Marketinq araşdırmalarında təhlil

 
Varians: Bir tərəfli ANOVA təhlili
Varians: İki tərəfli ANOVA təhlili
Baes klasifikasiyası və diskriminant təhlili
Çoxölçülü şkala

 

3. Hədəf bazarın seçilməsi

 
Klaster təhlili
Seqmentasiyada klasifikasiya ağacı

 

4. Məhsul: Müştəri nə istəyir?

 
Conjoint təhlili
Logistik reqresiya
Diskret seçim təhlili
Yeni məhsul satışının proqnozlaşdırılması
Bass diffuziya modeli
Gələcək satışlar proqnozu, Kopernik modeli

 

5. Qiymət

 
Tələb əyrisinin tapılması
Optimal qiymətin tapılması
Qiymət bandllarının yaradılması
Qeyri-xətti qiymət təyini
Qiymət və satış təhlili
Gəlirin idarəedilməsi

 

6. Kommunikasiya

 
Reklam effektivliyinin ölçülməsi
Media Seçmə modeli
PPC
Direkt mail kampaniyasının optimallaşdırılması

 

7. Riteyl

 
Alış səbəti təhlili
RFM
Riteyl sahə və satış resursu təhlili
Növbəliyin təhlili

 

8. Müştəri

 
Müştəri dəyərinin hesablanması
Müştəri dəyəri və Monte Karlo simulyasiyası
Müştəri cəlbi və saxlanılması üzrə resursların bölüşdürülməsi
Növbəti alış ehtimalının hesablanması

 

9. Satış

 
Sadə xətti reqresiya və koreliasiya
Çoxdəyişənli reqresiya ilə proqnoz
Xüsusi hadisələr fonunda proqnozlar
Trend və mövsümiliyin modelləşdirilməsi
Vinter metodu
Orta dəyər metodu
Neyron şəbəkə metodu ilə proqnoz