Reklam və Pr Təlimi

  • Home
  • Reklam və Pr Təlimi

Təlimin formatı

İştirakçı
10

nəfər

Toplam təlim
32

saat

Həftədə
2

təlim olmaqla

Təlimin qiyməti
350

azn (aylıq)

Təlimçiləriniz

Tural Abbaslı

Tural Abbaslı

Reklam və PR üzrə Təlimçiniz Ətraflı
Elvin Babayev

Elvin Babayev

Reklam üzrə Təlimçiniz Ətraflı

Təlimin mövzuları

Reklam

 
Reklama giriş
Reklamın planlaşdırılması
Marketinq plan və reklam
Reklamda araşadırma
Reklam mesajlarının testi və qiymətləndirilməsi
Reklam hədəflərinin qoyulması, DAGMAR, AİDA modeli
Reklamda mövqeləmə
Marka dəyəri və imic
Reklamda psixoloji aspektlər
Rəqəmsal reklam
TV və Radio reklam
Çap və çöl reklamı
Mobil və daşınan reklam
Referent qruplar, ağızdan ağıza reklam effekti
Kommersiya və qeyri-kommersiya reklamı
Reklam mesajı sənəti: reklam və incəsənət
Reklamda outsorsla iş
Reklamın istehsalı və realizasiyası
KİV-lərdə reklam strategiyası
KİV-lərdə reklam taktikası, mediaplan
Reklam büdcəsinin təyini və bölüşdürülməsi
Reklam menecmenti məsələləri
Reklam idarəedilməsində problemlər: Reklam və hüquq, etika
Reklam və cəmiyyət

 

Pr

 
PR-ın mahiyyəti, vəzifələri, prinsipləri
PR-ın şirkətdə yeri və rolu
İmic, reputasiya, pablisiti
Reputasiya auditi və menecmenti
PR və şikayətlərin idarəedilməsi
Şirkət rəhbərinin imicinin idarəedilməsi
KİV-lərlə əlaqələrin idarəedilməsi
Jurnalistlər üçün tədbirlər
KİV-lərə məlumat axınının yaradılması
Press-relizlər və konstruktoru
Press konfrasların təşkili və keçirilməsi
Sponsorluq və xeyriyyəçilik
PR kampaniyaların təşkili və idarəedilməsi
Şirkət daxili PR
Şirkətin PR-ı
Böhran zamanı PR və ssenarilərin qurulması
Rəqəmsal PR
PR planlama
Şirkət PR-nın effektivliyi
PR effektivliyinin təyini