Marketinq Meneceri Təlimi | M2

  • Home
  • Marketinq Meneceri Təlimi | M2

Təlimdə nələri öyrənəcəm?

Marketinq öyrəndikcə bitməyən dəryadır. Hər gün yenilənən dünyamızda marketinq alətlərinin tətbiqi də dəyişir, yeni yanaşmalar tələb olunur. Marketinqə praktiki yanaşmanın incəliklərini peşəkarlardan dinləmək və trendlərdən geri qalmamaq üçün praktiki marketinq təlimlərimizə qoşulun.

Dərslər beynəlxalq sertifikatlı və həm yerli, həm də qlobal brendlərlə uzun illik iş təcrübəsinə malik təlimçilərimiz tərəfindən keçirilir. Təlimlərə həm fərdi qaydada, həm də korporativ qruplar şəklində qoşulmaq mümkündür. Təlimi uğurla başa vuran dinləyicilər isə şirkətlərə tövsiyə edilmək imkanı qazanacaqlar.

Təlim haqqında

Altı, yaxud üç aylıq təlim proqramı üzrə həftədə iki dəfə keçirilən dərslər, həm nəzəri marketinq bilikləri, həm də marketinq alətlərinin praktiki tətbiq edilməsi bacarıqlarını əhatə edir. Marketinq və biznes üzrə fundamental biliklər, biznesin xarici, daxili mühiti və təhlili, araşdırma və DATA analizi, müştəri yönümlü marketinq, strateji marketinq, reklam, rəqəmsal marketinq kimi başlıq mövzularını əhatə edən təlim zamanı hər mövzunun sonunda iştirakçılar imtahan edilir və qiymətləndirmə əsasında növbətə mövzuya qədəm qoyurlar. Təlimin sonunda iştirakçılar sertifikatla təmin olunurlar.

Təlimin müddəti

Təlimlərimiz 3 aylıq (onlayn) və 6 aylıq olaraq, iki proqram üzrə keçirilir.

Təlimin formatı

İştirakçı
10

nəfər

Toplam təlim
96

saat

Həftədə
2

təlim olmaqla

Təlimin qiyməti
350

azn (aylıq)

Təlimçiləriniz

Əli Bədəlov

Əli Bədəlov

Marketinq üzrə Təlimçiniz Ətraflı
Seymur M.Quliyev

Seymur M.Quliyev

Marketinq üzrə Təlimçiniz Ətraflı
Tural Abbaslı

Tural Abbaslı

Reklam və PR üzrə Təlimçiniz Ətraflı
Anar İbrahimov

Anar İbrahimov

Araşdırma üzrə Təlimçiniz Ətraflı
Kənan Qarayev

Kənan Qarayev

Data və Biznes Statistikası üzrə Təlimçiniz Ətraflı
Rəfi Əsgərli

Rəfi Əsgərli

Rəqəmsal Marketinq üzrə təlimçiniz Ətraflı

Təlimin mövzuları

1. Marketinq və biznes üzrə fundamental biliklər

3 ay onlayn 6 ay
1.Marketinq nədir və nə üçün vacibdir?
2.Marketinqin tarixi
3.Fundamental Marketinq konsepsiyaları
4.Marketinqdə əsas anlayışlar (istək, ehtiyac, tələb, tələbat, bazar tələbi və s.)
5.Marketinq funksiyaları
6.Dəyər, onun yaradılması və müştəriyə çatdırılması
7.Təşkilati struktur
8.Strateji biznes vahidləri və biznes proses
9.Marketinqin digər biznes vahidləri ilə qarşılıqlı fəaliyyəti
10.Missiya, şüar və dəyərlər
11."Ashridge" və "Derek Abell" missiya modeli
12.Şirkət fəaliyyətinin analizi. Maliyyə göstəriciləri
13.Gəlir, xərclərin təsnifatı, maya dəyəri. Maliyyə hesabatları
14.Şirkət fəaliyyətinin analizi. Qeyri-maliyyə göstəriciləri
15.Mak-kinsinin 7 element modeli
16.Maya dəyərinin hesablanması. FİFO, LİFO və Orta dəyər metodu
17.İstehsal sahəsində maya dəyərinin hesablanması
18.Startapın dəyərləndirilməsi. "Scorecard Bill Payne" metodu

 

2. Biznesin xarici, daxili mühiti və təhlili

3ay onlayn 6 ay
1. Mikro və makro mühit
2. İqtisadi, siyasi, hüquqi, texnoloji, təbii mühitlər. PEST təhlili
3. SWOT təhlili və TOWS strategiyaları
4. Rəqabət, rəqiblərin növləri
5. Bazarın rəqabət strukturu
6. Rəqabətin təhlili və Bençmarkinq
7. Porterin 5 güc modeli
8. Rəqabət mövqeyi indeksi
9. Rəqabət strategiyaları
10. Müştəri. Dəyər, razılıq və loyallıq
11. Maslounun ehtiyac ierarxiyası
12. Müştəri razılığı indeksi və NPS
13. Müştərilərin loyallıq üzrə klasifikasiyası, müqayisəsi və loyallıq indeksi
14. Müştərinin həyat dövrü dəyəri
15. Müştəri bazasının çeşidlənməsi və retensiyanın hesablanması
16. Narazı müştərinin gəlirə təsiri
17. Müştərinin dəyər mənimsəmə indeksi və RFM təhlil
18. Alış prosesi və alıcı davranışı
19. Alıcı psixologiyası və neyromarketinq
20. Brendinq və alıcı davranışları
21. B2B bazarın xüsusiyyətləri
22. Şirkət bazarında alıcı B2B
23. Biznes müştərisinin alış prosesi və davranışı
24. Praktiki tapşırıqların dəyərləndirilməsi
25. İmtahan

 

3. Araşdırma və DATA

3ay onlayn 6 ay
1. Araşdırma və onun məqsədləri, marketinqdə rolu
2. Bazar araşdırmalarının növü və onun seçilməsi
3. Masaüstü araşdırma
4. Kəmiyyət araşdırmaları və onun növləri
5. Kəmiyyət araşdırmalarında istifadə edilən metodologiyalar
6. Kəmiyyət araşdırmasının keçirilmə etapları
7. Tabulyasiya və hesabata olan tələblər
8. Şirkətlərdə daxili resurslar hesabına keçirilən araşdırma növləri
9. Xarici resurslar hesabına keçirilən araşdırma növləri
9. Praktiki təlim. Kiçik araşdırmanın keçirilməsi
10. Keyfiyyət araşdırmalarının növü (fokus qrup, dərinləşdirilmiş intervülar)
11. Qaydın hazırlanması, rekrut
12. Araşdırmanın keçirilməsi və standartlar
13. Hesabata olan tələblər
14. Praktiki tapşırığın verilməsi (APP üzrə UX araşdırmanın təşkili)
15. Kiçik araşdırmanın nəticələri
16. Bank app UX nəticəsi
17. Marketinq İnformasiya Sistemləri
18. DATA, DATA baza anlayışı və məqsədi, DATA növləri
19. Xarici və daxili DATA mənbələrinin müəyyən edilməsi
20. DATA baza inkişafının qaydaları
21. DATA analitika və statistika
22. Baza statistik konseptlər (samplinq, populyasiya)
23. Marketinqdə təsviri və inferensial statistika
24. Təsviri statistika (numerikal metodlar)
25. Normal paylama
26. Statistik testlər
27. Reqresiya və koreliasiya
28. Marketinqdə ehtimal YENİ
29. Praktiki tapşırıqların dəyərləndirilməsi
30. İmtahan

 

4. Strateji marketinq

3ay onlayn 6 ay
1. İstehlakçı və biznes seqmentasiyası
2. Seqmentasiya. K-mean üsulu ilə klasterizasiya
3. Seqmentasiya. WARD üsulu ilə klasterizasiya
4. Hədəfləmə
5. Mövqeləmə
6. CRM
7. DATA əsaslı Marketinq

 

5. Marketinq strategiyası

3ay onlayn 6 ay
1. Strategiya və strateji idarəetmə
2. Strateji idarəetmədə marketinq funksional, strategiya kimi
3. Marketing strategiya prosesi
4. Marketinq plan və marketinq strategiya
5. Bazarın inkişaf strategiyaları. Ansoff matriksi
6. Bazar strategiyasının seçilməsi. SPACE analiz
7. Bazarın İnkişaf indeksinin müəyyən edilməsi
8. Bazarın cəlbedicilik indeksi
9. BCG matriks strategiyaları
10. Marketinq KPİ-lar (NMC, ROS, ROİ və s.)
11. Marketinq gəlirliyi (strategiyaların tətbiqi kontekstində)
12. Marketinq strategiyasının implementasiyası
13. Marketinq planın hazırlanması YENİ
14. Marketinq büdcəsi və yanaşmalar
15. Satış və Marketinq hədəflərinin uzlaşması
16. Praktiki tapşırıqların dəyərləndirilməsi
17. İmtahan
     

 

6. Məhsul

3ay onlayn 6 ay
1. Məhsul, onun növləri. Geniş istehlak və istehsal təyinatlı məhsullar
2. Ticarət markası və onun elementləri
3. Müəllif hüquqları və patent
4. Məhsulun həyat tsikli və MHT üzrə müştəri növləri
5. Yeni məhsul yaratmada PL təhlili
6. Məhsul yaratma və modifikasiya
7. Məhsulun həyat tsikli üzrə marketinq addımları
8. Məhsulun iqtisadi dəyəri və həyat dövrü xərcləri
9. Məhsul və xidmət differensiasiyası
10. Məhsul portfelinin təhlil modelləri. ABC analiz, xyz təhlilləri
11. Məhsul bandlları (bağları) və yanaşmalar YENİ

 

7. Qiymət

3ay onlayn 6 ay
1. Qiymət
2. Xərcin strukturu
3. Qiymətqoyma növləri
4. Qiymət elastikliyi
5. Zərərsizlik nöqtəsinin hesablanması
6. Qiymət strategiyaları

 

8. Məkan

3ay onlayn 6 ay
1.Ticarət zənciri
2.Pərakəndə və topdan satış
3.Kanal seçimi
4.Xidmət şəbəkəsinin analizi
5.Xidmət şəbəkəsində növbəliyin idarəedilməsi YENİ
6.Distribyusiyada effektivlik
7.Paylamada optimal bölgünün hesablanması məsələsi YENİ

 

9. Promoşn (irəlilədilmə)

3ay onlayn 6 ay
1. Reklam anlayışı və tarixi inkişafına qısa nəzər
2. Reklamın funksiyası, məqsədi və təsiri 
3. Reklam məcraları (ATL, BTL – çap reklamından göy üzündəki reklama qədər)
4. Dünyanın məşhur reklam agentlikləri və reklamçıları
5. Reklam agentliyinin strukturu (dünya və Azərbaycan nümunəsində)
6. Reklam qanunvericiliyi (haqsız reklam, qadağalar, icazələr və s.)
7. Reklamın hissələri (vizual və mətn)
8. Reklamda inandırmaq sənəti
9. AIDA və NAIDAS modelləri
10. İstehlakçının şüuruna təsir
11. Reklamlarda simvollardan istifadə, semiotika
12. Reklamlarda məşhur simalardan istifadə
13. Reklamlarda cinsəllik
14. Reklam brifi
15. Reklamda Kreativ YENİ
16. Neyminq YENİ
17. Brendin idarəedilməsi
18. Pull və push kommunikasiya strategiyaları
19. Sosial reklam (KSM və dövlət tərəfindən hazırlanan sosial reklamlar)
20. Mesajın tezliyi və tanınma
21. Viral reklam
22. Kommunikasiyalar. Müştərinin geridönüş indeksi
23. Guerilla marketinq
24. Reklamın elastikliyi YENİ
25. Media seçimi problemi
26. Media planlama
27. Kommunikasiya büdcəsinin optimal bölünməsi YENİ
28. TV reklam və sosial çarxların , radiospotların, habelə kontent videolarının ssenari texnikaları. YENİ
29. Reklam büdcəsində yanaşmalar YENİ
30. Reklam büdcəsinin hazırlanması
31. İctimaiyyətlə Əlaqələr (PR) və onun tarixi, inkişaf mərhələləri və strukturlaşması.
32. PR və oxşar anlayışlar, PR fəaliyyətləri
33. PR fəaliyyətlərinin planlanması, büdcə tərtibi, planın icrası və nəticələrin yoxlanılması
34. Birbaşa marketinq
35. Fərdi satış
36. Satışın stimullaşdırılması
 

10. Rəqəmsal Marketinq

3ay onlayn 6 ay
1.Rəqəmsal Marketinq nədir
2.Hansı qolları mövcuddur (SMM, SEO, GAds, E-mail marketing)
3.Nə üçün Lazımdır (DM Keypoints)
4.Ölkəmizdə rəqəmsal marketinq (boşluqlar, istifadə edilənlər və s)
5."Sosial Media Marketinqi'' nədir, niyə istifadə olunur?
6.Reklamda ilkin anlayışlar / (CPC, CPA, ROİ, ROAS vs)
7.Business Managerlə tanışlıq
8.Reklam növləri və kampaniya məqsədlərinin təyini
9.Büdcə Strategiyaları
10.Hədəf kütlə təyini (lookalike audience, custom audience)
11.A/B Test
12.Praktiki Reklam yaradılması
13.Pixel Code
14.SEO Nədir / niyə istifadə edilir?
15.SEO addımları
16.SEO tipləri (Black Hat, White Hat)
17.SEO Növləri (On page , Off Page, Technical)
18.Alqoritmlər və index faktorları
19.On page SEO (saytlar üzərində iş)
20.Açar sözlər (branded, short, long tail)
21.Toollar üzərində açar söz araşdırması
22.Link strukturu və diqqət edilməli məqamlar
23.Content for SEO - məzmunda diqqət edilməli məqamlar
24.Technical SEO faktorları (meta tags, site speed, img optimization və s)
25.SEO və UX (müsbət və mənfi təcrübələrin göstərilməsi)
26.Google Ads Nədir, nə üçün istifadə olunur ?
27.Google Ads və SEO fərqləri / üstün və zəif cəhətlər
28.İlkin Anlayışlar (Quality Score, CPC, PPC, Target CPA, Conversion anlayışları)
29.Google Ads reklam paneli ilə tanışlıq
30.Google Ads KPİ təyini
31.Google Ads reklam növləri məlumat (search / display / video / lead)
32.Açar söz araşdırması
33.Search reklamın yaradılması
34.Ad copy yazılmasında diqqət ediləcək məqamlar
35.Uğurlu / uğursuz google reklam nümunələrinin incələnməsi