Bloq

blog image

MARKETİNQ KAMPANİYALARININ EFFEKTİVLİYİNİ ARTIRAN 14 QIZIL QAYDA

Marketinq mütəxəssisi satışın irəlilədilməsi (və ya promoşunu) üçün kampaniyaları necə effektiv təşkil edə bilər sualı bir çoxlarımıza tanışdır. Bilirik ki, kampaniyaların...

Ətraflı
blog image

MARKETİNQ KONSULTANTA NİYƏ VƏ YA NƏ ZAMAN EHTİYAC OLUR?

MarLab timsalında marketinq konsultasiya xidmətini bazara təklif edərkən ilk araşdırdığım məsələ məhz bu sual ilə bağlı idi. Ümumiyyətlə marketinq konsultasiya xidməti nədir, marketinq konsultant...

Ətraflı
blog image

MARKETİNQ TƏHSİL İLƏ BİZNES ARASINDA KÖRPÜDÜR

Yazının başlığında ifadə etdiyim fikiri izah etmək üçün təhsil, təhsil-biznes və biznes müstəvisində marketinqin rolundan bəhs edirəm. Bu məfhumların ayrılıqda və qarşılıqlı əlaq...

Ətraflı
blog image

Qiymət Qoymada Xətti Asılılıq Probleminin Həlli

Məhsulun xüsusiyyətindən asılı olaraq bəzən qiymətin əmələgəlməsinə əlavə faktorlar təsir edir. Bu da standart qiymətqoyma yanaşmasından kənara çıxmağa zərurət yaradır. Faktorlar müxt...

Ətraflı
blog image

Niyə Müştərini Eşitmirik?

Məlumdur ki, ölkə mikro və makro iqtisadi səviyyədə inkişaf etməkdədir. Mikroiqtisadi səviyyədə inkişafı şərtləndirən səbəblər sırasında mikroiqtisadiyyatın əhatə etdiyi elementlərin (iqtisadi su...

Ətraflı
blog image

Şirkət üçün Optimal Marketinq Strukturunun Seçilməsi

Şirkətdə Marketinq struktur vahidinin qurulması problemi hər bir idarəçi qarşısında duran əsas suallardan biridir. Marketinq departamenti, şöbəsi və ya bölməsi necə formalaşdırılmalıd...

Ətraflı
blog image

Marketinqin Yaşı Neçədir?

Marketinq nədir, nə üçün lazımdır bu və ya digər suallarla inanıram ki artıq bir çoxları qarşılaşıb və hər kəs bunu özünəməxsus şəkildə cavablandıra bilir. Bu səbəbdə...

Ətraflı
blog image

Böhran Zamanı Pr

Dünyada baş verən maliyyə böhranı biznes mühitində törətdiyi fəsadlarla yadda qalmaqdadır. Təsirlər xüsusilə bank sistemlərində özünü biruzə verir. Böhranı...

Ətraflı
blog image

Müştəri Xidməti Standartları

Müştərilərlə münasibət istənilən şirkət üçün önəmli məsələlərdən sayılır, belə ki, hal-hazırda xidmət keyfiyyəti rəqabətqabiliyyətliliyi müəyyən edən/göstərən...

Ətraflı
blog image

Xidmət Şəbəkəsinin İnkişafı və Onun Optimal Genişlənməsi Problemi

Bankı təmsil etmək və müştərilərin ehtiyaclarını təmin etmək üçün xidmət göstərən filial və şöbə şəbəkəsi həmişə bankın gəlirini artıran vasitələrdən olmuşdur və olmaqd...

Ətraflı
blog image

Strateji Biznes Funksiyası nə üçün Ciddi Qəbul Edilmir?

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir çox marketinq mütəxəssislərinin gündəlik üzləşdiyi problemlərdən biri məhz sahibkarın onların fəaliyyətinə qeyri-ciddi yanaşmasıdır. Əlbə...

Ətraflı
blog image

İstehlakçıların Davranışlarının Proqnozlaşdırılması

Marketinqdə tez-tez rastlaşdığımız vacib məsələlərdən biri də istehlakçı davranışları, onların xüsusiliyi və gözlənilməzliyidir. İstehlakçı davranışlarının araşdırılmaması və y...

Ətraflı
blog image

Avtomobil Alıcıları Necə Qərar Verir? – Araşdırma

İstənilən məhsul və xidməti satarkən biznesi düşündürən əsas suallardan biri alıcının hansı səbəbə görə alış qərarı verməsidir. Bu qərara təsir edən emosional səbəbdənmi? Yoxsa məh...

Ətraflı
blog image

Marketoloqların Oxşar Xüsusiyyətləri – Şəxsiyyət Tiplərinin Testi

(Araşdırma) İşə götürənlər bilir ki, marketoloqların seçilməsi  İT mütəxəssislərinin seçilməsi qədər çətin prosesdir. Azərbaycanda da bir çox şirkətlər ...

Ətraflı
blog image

COVİD 19 İlə Mübarizədə Biznes Üçün Marketinq Çıxış Yolu Ola Bilərmi?

Böhran nədir? Alimlər böhran, onun yarada biləcəyi fəsadlar və onların qarşısının alınması, aradan qaldırılması üçün vahid yanaşmanın olduğunu hələki göstərə bilməyiblə...

Ətraflı
blog image

Nəzəriyyə Yoxsa Təcrübə?

Hər bir ixtisas, peşə ona sahib olmaq istəyən şəxsə tələblər irəli sürür. Ona yiyələnmək istəyirsənsə bu tələbləri qarşılamağa məcbursan. O, mövcud olduqca, tələbatı qarşıladıqca isə &o...

Ətraflı